Filmy instruktażowe dla urządzeń Apple

How to pair hearing aids with your device
Jak sparować aparaty słuchowe z urządzeniem
How to unpair hearing aids with your device
Jak usunąć aparaty słuchowe z urządzenia
How to geotag a custom trulink memory
Jak geotagować niestandardowy program TruLink
How to use the remote microphone
Jak korzystać ze zdalnego mikrofonu
How to adjust hearing aid audio when streaming
Jak dostosować dźwięk aparatu słuchowego podczas przesyłania strumieniowego
SoundSpace
SoundSpace
VoiceOver Settings
Ustawienia VoiceOver
Adjusting volume from device settings
Regulacja głośności z ustawień urządzenia
How to route your audio output
Jak skierować wyjście audio
How to use force touch for apple devices
Jak korzystać z Force Touch na urządzeniach Apple
Apple notification center service alerts
Alerty serwisowe centrum powiadomień Apple
Using the triple click feature on apple devices
Korzystanie z funkcji potrójnego kliknięcia na urządzeniach Apple
Multiflex tinnitus technology settings
Ustawienia Multiflex Tinnitus
Adjusting volume mute and unmute
Jak dostosować głośność, wyciszyć i wyłączyć wyciszenie?

Aparaty słuchowe oraz akcesoria bezprzewodowe do aparatów słuchowych są wyrobami medycznymi. Używaj ich zgodnie z instrukcją lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Starkey Laboratories Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a producentem tych urządzeń - Starkey Hearing Technologies z siedzibą w Eden Prairie MN, Stany Zjednoczone.