Warunki użytkowania i polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2018

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem. Poniższa polityka ochrony prywatności („Polityka”) opisuje w jaki sposób firma Starkey gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe użytkowników strony. Aby zobaczyć wykaz podmiotów kliknij tu.

Kim jesteśmy. Zgodnie ze stosownymi przepisami o ochronie danych, mają Państwo możliwość skontaktowania się z Inspektorem ds Ochrony Danych w firmie Starkey za pośrednictwem adresu:

Starkey Hearing Technologies
Attn: Data Protection Officer
9505 Hamilton Road
Eden Prairie, MN 55344

1-800-627-5762
+1-952-995-6608

Zmiany w niniejszej Polityce. Niniejsza polityka może ulec zmianom. Jeśli zmienimy jakąś istotną kwestię (informacje, które gromadzimy; sposób ich wykorzystania), powiadomimy o tych zmianach umieszczając stosowne oświadczenie na samej górze dokumentu.

Istnieje szereg informacji, które gromadzimy, aby móc zapewnić najwyższą jakość usług i sprostać Państwa potrzebom słuchowym oraz pozwolić na używanie tej strony. Informacje mogą zawierać:

Informacje, które Państwo nam przekazują. Będziemy gromadzić i wykorzystywać Państwa dane osobowe, aby świadczyć usługi i pozwolić na korzystanie z tej strony. Przykładowo, będziemy gromadzić informacje, gdy wyrażą Państwo chęć umówienia się na wizytę; informacje będą obejmowały imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, jak również preferowany sposób kontaktu oraz godzinę spotkania wygodne dla Państwa.

Jeśli te informacje nie zostaną podane, nie będziemy w stanie świadczyć Państwu naszych usług. Informacje te będą przechowywane w odpowiednich ramach czasowych:

 • Informacje gromadzone automatycznie. Automatyczne rejestrujemy informacje o Państwie i Państwa urządzeniu. Przykładowo, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, zbieramy informacje takie jak, adres IP, system operacyjny, unikalny numer identyfikacyjny urządzenia, system sieci mobilnej, oprogramowanie, ustawienia przeglądarki oraz strony, które są odwiedzane i wyszukiwane w przeglądarce terminy.
 • Pliki cookie i inne technologie. Możemy rejestrować dane za pomocą plików „cookies”. „Cookies” to małe pliki tekstowe, które są umieszczane w komputerze użytkownika za pomocą stron, które są odwiedzane. Są one powszechnie wykorzystywane, aby zapewnić stronom funkcjonalność bądź zwiększyć ich wydajność, jak również dostęp do Internetu. Wśród plików cookies rozróżniamy pliki stałe lub tymczasowe. Stałe pliki cookies składają się z pliku tekstowego wysyłanego przez serwer internetowy do wyszukiwarki, który będzie przechowywany przez przeglądarkę przez określony czas (chyba że zostaną usunięte przez użytkownika przed upłynięciem ustalonego czasu). Plik cookie tymczasowy jest przechowywany do czasu zamknięcia witryny internetowej bądź wylogowania się. Celem tej polityki jest dostarczenie Państwu niezbędnych informacji dotyczących naszego wykorzystania plików cookies i przechowywania ich na Państwa urządzeniu kiedy odwiedzana jest nasza strona po to, byście mogli zdecydować czy włączyć obsługę plików cookies i umieścić je na Państwa urządzeniu. Obecnie nie odpowiadamy na sygnały DNT (żadanie „Nie śledź”).
  • Sygnały nawigacyjne: niewielkie pliki (nazywane także „pikselami”, „znacznikami skryptu”, „znacznikami obrazu”), które współpracują z plikami cookie i mogą pojawiać się na naszych stronach, aplikacjach i narzędziach, aby dokonać identyfikacji naszych użytkowników i dostarczyć anonimowych danych dotyczących ich aktywności.

Na mocy właściwego prawa w niektórych krajach, pliki cookies mogą być przechowywane lub udostępniane na sprzęcie użytkownika jedynie po wyrażeniu zgody. Nie jest potrzebna zgoda w przypadku plików cookie, które są bezwzględnie konieczne, aby zapewnić usługi na tej stronie internetowej.

Gromadzone informacje wykorzystujemy w następujący sposób:

 • ustalając spotkanie i informując Państwa o tym
 • wysyłając informacje marketingowe, w oparciu o analizę Państwa danych osobowych i aktywności
 • zarządzając, utrzymując i ulepszając nasze Usługi
 • wysyłając informacje o promocjach, m.in.: powiadomienia pochodzące z mediów społecznościowych, ankiety, newsletter, w zależności od Państwa ustawień. Można zrezygnować z otrzymywania takich informacji w każdej chwili; wiadomości e-mail z informacjami marketingowymi instruują, w jaki sposób dokonać rezygnacji
  • nie będziemy wysyłać informacji marketingowych, które nie są dozwolone w świetle przepisów prawa, chyba, że wyrażą Państwo na nie zgodę. Taką zgodę można wycofać w każdej chwili kontaktując się z Inspektorem ds Ochrony Danych
 • wysyłając ważne powiadomienia, takie jak: wiadomości e-mail administracyjne, potwierdzenia, wiadomości techniczne, aktualizacje, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
 • odpowiadając na Państwa komentarze i zapytania, zapewniając wsparcie techniczne
 • dokonując pomiaru skuteczności kampanii reklamowych
 • chroniąc, badając i przeciwdziałając bezprawnemu i nielegalnemu wykorzystaniu danych

Możemy udostępniać dane w następujący sposób:

 • Podmiotom Trzecim wyznaczonym przez Państwa. Możemy udostępniać Państwa informacje osobiste podmiotom trzecim, których zaaprobowali Państwo jako odbiorców danych.
 • Przetwarzanie zewnętrze. Możemy przekazywać Państwa dane naszym usługodawcom będącym podmiotami trzecimi, którzy zajmują się analizą danych, przetwarzaniem płatności, technologią informacyjną i związaną z tym infrastrukturą, dostarczaniem wiadomości e-mail oraz innymi podobnymi usługami. Od naszych usługodawców wymagamy, by wykorzystywali Państwa dane jedynie celem świadczenia usług, które zostały im zlecone w oparciu o nasze zalecenia i w zgodzie z naszą Polityką Prywatności oraz innymi wymaganymi środkami zapewniającymi poufność i bezpieczeństwo.
 • W celach prawnych. Możemy udostępniać Państwa dane, kiedy uznamy to za niezbędne lub właściwe: (a) w celu przestrzegania przepisów prawa; (b) na prośbę organu ścigania lub właściwego organu regulacyjnego, bądź właściwej służby czy instytucji; © przy prowadzeniu roszczeń prawnych lub obrony; (d) uzyskując porady prawne w odniesieniu do audytów i naszej działalności uznając to za zgodne z prawem i niezbędne w zarządzaniu naszą działalnością (e) wdrażając naszą Politykę; oraz (f) chroniąc nasze prawa, prywatność i własność, i/lub Państwa lub innych podmiotów. Nie usuniemy danych osobowych, jeśli okażą się istotne dla dochodzenia lub sporu. Będą przechowywane do czasu całkowitego wyjaśnienia takich sytuacji.

Wykorzystujemy informacje w takiej formie, która nie pozwala na identyfikację Państwa tożsamości, zarówno osobno, jak i w połączeniu z innymi informacjami dostępnymi dla podmiotów trzecich. Możemy gromadzić, wykorzystywać, przekazywać lub ujawniać informacje nie będące danymi osobowymi w dowolnym celu.

Informacje te mogą obejmować informacje analityczne i informacje gromadzone przez nas za pomocą plików cookies. Danym osobowym nadajemy charakter anonimowy wyłączając informacje, takie jak imię i nazwisko, które mogłyby umożliwić identyfikację. Wykorzystujemy anonimowe dane aby dokonać analizy sposobu użytkowania naszej strony po to, by móc stale ulepszać nasze produkty i usługi.

Wykorzystujemy pliki cookie, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie, zapewnić funkcjonalność oraz personalizację treści na naszej stronie. Gromadzimy również informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z naszymi stronami, produktami i usługami.

 • ściśle niezbędne pliki cookie. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach naszej witryny. Taki plik jest wymagany, by zachować rejestr DNT (żądań „Nie śledź” - abyśmy mogli je respektować podczas kolejnych wizyt na stronie).
 • funkcjonalne pliki cookie. umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień. Celem działania tych plików jest możliwość przeglądania strony Starkey.com w bardziej speronalizowany sposób. Informacjom gromadzonym przez te pliki zostanie nadany charakter anonimowy, nie mogą również śledzić aktywności na innych witrynach.
 • analityczne i wydajnościowe pliki cookie. umożliwiające zbieranie informacji o ruchu i sposobie korzystania ze strony Starkey.com. Są to informacje zbiorcze i anonimowe, nie pozwalają na identyfikację odwiedzającego. Dane te zawierają ilość odwiedzających naszą stronę, odwiedzone strony i inne podobne informacje. Wykorzystujemy te dane, by zarządzać, utrzymywać i ulepszać Starkey.com
 • pliki cookie odpowiedzialne za media społecznościowe. Pozwalamy naszym użytkownikom na udostępnianie naszych stron na portalach społecznościowych np. Facebook czy Twitter. Te pliki cookies nie podlegają naszej kontroli. Proszę zapoznać się z odpowiednimi politykami prywatności dostawcy mediów społecznościowych, aby uzyskać informację o działaniu ich plików cookies.
 • niezbędne pliki cookie. Te pliki zapewniają witrynie funkcjonalność, personalizację i historię przeglądania. Mogą zostać wyłączone poprzez zmianę preferencji w wyszukiwarce. Te informacje nie są udostępniane innym podmiotom.
 • wyłączanie plików cookie. Większość przeglądarek internetowych pozwala kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Dzięki temu można uniknąć otrzymywania plików cookies. Należy pamiętać, że takie działanie może sprawić, że usługi na stronie nie będą właściwie działały. Sposób blokowania plików cookies będzie zależeć od używanej przeglądarki. Wystarczy skorzystać z zakładki „Pomoc” lub podobnego menu, by uzyskać więcej informacji.
  • aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, w jaki sposób je sprawdzić, jak nimi zarządzać i jak je usunąć, należy odwiedzić www.aboutcookies.com lub www.allaboutcookies.org.
  • jeśli chcą Państwo zrezygnować z usługi śledzenia za pośrednictwem Google Analytics, należy odwiedzić http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Rezygnacja. W każdej chwili można się z nami skontaktować celem rezygnacji z (a) otrzymywania materiałów promocyjnych; (b) nowego przetwarzania danych osobowych, które możemy przeprowadzić poza pierwotne zamierzenia, lub © transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Proszę wziąć pod uwagę, że po rezygnacji z jakiejkolwiek opcji, użytkowanie Witryny lub korzystanie z Usług może okazać się niemożliwe.

Dostęp. Mogą Państwo poprosić o potwierdzenie dotyczące przetwarzania Państwa danych, jak również poprosić o udostępnienie informacji, które posiadamy o Państwie.

Sprostowanie. Jeśli Państwa dane osobowe są niewłaściwe, można w każdej chwili poprosić o korektę.

Przenoszenie danych. Mogą Państwo poprosić o przeniesienie informacji do innych firm. Mogą Państwo poprosić o dane w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Usunięcie danych. W pewnych sytuacjach mogą Państwo poprosić nas o zaprzestanie wykorzystywania danych osobowych bądź usunięcie ich, łącznie z sytuacjami, gdzie już nie potrzebujemy danych po to, by świadczyć Państwu usługi.

Jeśli życzą Państwo skorzystać z jakiegokolwiek wspomnianego prawa prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu:

Starkey Hearing Technologies
Attn: Data Protection Officer
9505 Hamilton Road
Eden Prairie, MN 55344

1-800-627-5762
+1-952-995-6608

Data_Privacy@starkey.com

W Państwa wiadomości prosimy o informację (a) których danych dotyczy zapytanie oraz (b) z których, z powyższych praw pragną Państwo skorzystać. Celem ochrony, możemy poddać Państwa tożsamość weryfikacji przed rozważeniem zapytania. Postaramy się odpowiedzieć na wszelkie zapytania w jak najszybszym możliwym czasie.

Proszę wziąć pod uwagę, że mamy prawo zachować pewne informacje do celów archiwalnych i/lub by sfinalizować transakcje, które zostały rozpoczęte przed wysłaniem prośby o zmianę lub usunięcie, chyba że dłuższy okres jest wymagany lub dozwolony przez prawo (np. do celów regulacyjnych).

Po otrzymaniu od nas wiadomości marketingowych, istnieje możliwość rezygnacji poprzez kliknięciu linku znajdującego się na dole wiadomości e-mail. Nie można zrezygnować z otrzymywanie wiadomości administracyjnych.

Kiedy udostępniamy Państwa informacje, mogą zostać one przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jeśli tak się stanie, podejmiemy kroki, by zabezpieczyć Państwa dane tuż po opuszczeniu EOG, mając cały czas na uwadze ochronę i zgodność z niniejszą Polityką. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje dotyczące takich zabezpieczeń, można skontaktować się z naszym Inspektorem ds Ochrony Danych.

Zobowiązujemy się przetwarzać Państwa dane jedynie w zgodności z właściwymi przepisami prawa odnośnie ochrony i poufności danych. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie danych w zgodzie z niniejszą Polityką, proszę nie korzystać z usług i produktów firmy Starkey.

Dziękujemy za korzystanie z Starkey.com oraz zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi bądź zapytania dotyczące tej Polityki. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt z naszym Inspektorem ds Ochrony Danych.

Starkey Hearing Technologies
Attn: Data Protection Officer
9505 Hamilton Road
Eden Prairie, MN 55344

1-800-627-5762
+1-952-995-6608

Data_Privacy@starkey.com

Starkey France SARL (France) 23, rue Claude Nicolas Le Doux
Europarc Batiment 14
94000 Creteil, France
Starkey Laboratories GmbH (Germany) Weg beim Jaeger 218 – 222
22335 Hamburg, GERMANY
Starkey Laboratorium KFT (Hungary) Fehérvári út 79
H-1119 Budapest, HUNGARY
Starkey Italy SRL (Italy) Via Lombardia 2/A
20068 Peschiera Borromeo, Italy
Audibel Italy SRL (Italy) Viale Citta’ d’ Europa, 681
Rome, Italy 00144
Starkey Norway AS (Norway) Auglendsdalen 81
4017 Stavanger
NORWAY
Starkey Laboratories Poland Sp.zo.o (Poland) zo.o. ul. Wirazowa 119 02-145
Warszawa, Poland
Positive Hearing LLP (UK) The Pinnacle, 170 Midsummer
Boulevard, Milton Keynes,
Buckinghamshire, England, MK9 1FE
The Hearing Centres (Cheshire) LLP (UK) C/O Starkey Laboratories Ltd, William
F Austin House, Pepper Road, Hazel
Grove, Stockport, United Kingdom,
SK7 5BX*
Crown Hearing Centres LLP (UK) The Pinnacle, 170 Midsummer
Boulevard, Milton Keynes,
Buckinghamshire, England, MK9 1FE
Cluistrom Limited (UK) 66 High Street, Dunfermline, Fife
KY12 7AT UK
Campbell Hearing Aids Ltd (Northern Ireland) 15 Linenhall Street Belfast, Northern
Ireland BT2 8AA
Advance Hearing Centre, Ltd. (Ireland) 12 Aston Quay
Dublin 2, IRELAND
SC Starkey Laboratories SRL (Romania) Romania, Bucharest, 2nd Sector, 121C
Gheorghe Ţiţeica Str., 4th Floor

Niniejsza Polityka Cookies dotyczy domeny internetowej http://www.aparatsłuchowy.info/ (dalej zwanej „Serwisem”) prowadzonej przez spółkę pod firmą Starkey Laboratories Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-145) przy ul. Wirażowej 119, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 200593, NIP: 5221046291, REGON: 011300848 (dalej zwaną „Administratorem”).

Tel.022 878 00 37
E-mail. Anna_bucko@starkey.com

Pliki cookies
 • Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby móc zapewnić podstawowe usługi i funkcje. Gromadzone są również informacje dotyczące sposobu odwiedzin Serwisu oraz dowiadywania się o naszych produktach i usługach. Odwiedzający korzystając z Serwisu (dalej „Użytkownik”) wyraża zgodę na ich wykorzystywanie.
 • Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Podczas ponownej wizyty Użytkownika w Serwisie umożliwiają rozpoznanie urządzenia oraz dostosowanie Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają także przygotowanie statystyk odwiedzin Serwisu.
 • Mechanizm plików cookies stosowany w Serwisie nie jest wykorzystywany do gromadzenia jakichkolwiek informacji o Użytkownikach ani śledzeniu ich. Pliki cookies nie przechowują jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 • Pliki cookies znajdują zastosowanie w Serwisie do następujących celów:
  • dostosowywania treści oraz reklam do indywidualnych preferencji Użytkownika,
  • opracowywania statystyk oraz analizy odwiedzin i oglądalności Serwisu,
  • poprawy funkcjonalności Serwisu.
 • W serwisie wykorzystywane są poniższe typy plików cookies:
  • cookies sesyjne – przechowywane w urządzeniu Użytkownika tymczasowo. Po zakończeniu korzystania z Serwisu (wylogowaniu, zakończeniu sesji przeglądarki, wyłączeniu komputera).
  • cookies stałe – przechowywane w pamięci urządzenia Użytkownika do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Pliki nie są automatycznie usuwane po wylogowaniu, zakończeniu sesji przeglądarki lub wyłączeniu komputera.
 • Serwis stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  • Podstawowe cookies – te ciasteczka są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Do zapisania ustawień opcji Do Not Track wymagane są ciasteczka dotyczące preferencji umożliwiające ich przestrzeganie podczas kolejnych odwiedzin Serwisu.
  • Cookies operacyjne – te ciasteczka pomagają spersonalizować treść Serwisu zgodnie z preferencjami Użytkownika. Ciasteczka służą do ułatwienia zastosowania wyższego poziomu spersonalizowania Serwisu. Dane gromadzone przez ciasteczka są anonimowe i nie mogą monitorować wyszukiwań na innych stronach internetowych.
  • Cookies dotyczące analizy i wyników – zadaniem tych ciasteczek jest gromadzenie informacji dotyczących ruchu na stronie internetowej oraz analizowanie sposobu wykorzystywania Serwisu przez Użytkowników. Informacje są agregowane i anonimowe oraz nie dokonują identyfikacji poszczególnych odwiedzających. Zawierają one liczbę osób odwiedzających Serwis, odwiedzone przez nich zakładki i podobne informacje. Dane te zostają użyte do obsługi, utrzymania i korekty Serwisu.
  • Niezbędne cookies - te ciasteczka usprawniają główne funkcje strony internetowej, personalizację i tło wyszukiwania. Można je wyłączyć tylko poprzez modyfikację preferencji przeglądarki użytkownika. Informacje te nie są udostępniane innym osobom.
 • Użytkownik ma możliwość zmiany w swojej przeglądarce ustawień dotyczących zapisywania, usuwania oraz dostępu plików cookies do urządzenia. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą mieć wpływ na korzystanie z Serwisu oraz działanie niektórych funkcji Serwisu. Informacje o sposobie zmiany ustawień dotyczących plików cookies są dostępne na stronie internetowej producenta przeglądarki.
Odnośniki do innych stron. Serwisy zewnętrzne
 • Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach. Po przejściu na inne strony internetowe Użytkownik winien się zapoznać z polityką prywatności tam ustaloną.
 • W związku ze współpracą Administratora z serwisami zewnętrznymi - takimi jak np. Google, Facebook bądź firmami świadczącymi usługi analityczne czy reklamowe – na urządzeniu Użytkownika mogą zostać zamieszczone zewnętrzne pliki cookies pochodzące od tych serwisów. Wszelkie dalsze informacje są dostępne na stronach tych podmiotów.

Zmiany

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującej Polityki Cookies poprzez wprowadzenie odpowiednich modyfikacji.

Ostatnia aktualizacja: 12.11.2019

Ochrone Panstwa danych osobowych traktujemy z nalezyta powaga. Niniejsza Polityka Prywatnosci („Polityka”) reguluje zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych przez spólke pod firma Starkey Laboratories Poland spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w Warszawie (02-145) przy ul. Wirazowej 119, wpisana do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. stol. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 200593, NIP: 5221046291, REGON: 011300848 (dalej zwana „Starkey Laboratories Poland”).

Dane kontaktowe

Tel. 022 878 00 37
E-mail. anna_bucko@starkey.com

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych jest do Panstwa dyspozycji pod ponizszym adresem:

Starkey Hearing Technologies
For the attention of the data protection officer (Do wiadomosci Inspektora Ochrony Danych)
9505 Hamilton Road
Eden Prairie, MN 55344

1-800-627-5762
+1-952-995-6608

W tytule korespondencji nalezy wskazac informacje, iz pismo dotyczy spólki Starkey Laboratories Poland.

Modyfikacja Polityki Prywatnosci:

Starkey Laboratories Poland zastrzega sobie prawo do zmiany obowiazujacej Polityki Prywatnosci poprzez wprowadzenie odpowiednich modyfikacji. W takim przypadku, zmiany zostana zaznaczone u góry Polityki Prywatnosci.

Zakres niniejszych informacji dotyczacych danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatnosci dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Starkey Laboratories Polska jako administratora danych (art. 4 pkt 7 RODO) w zakresie:

 • danych zgromadzonych poprzez strone internetowa http://www.aparatsluchowy.info/(„Serwis”);
 • danych przetwarzanych w celach marketingowych.

W innych przypadkach prosimy o zapoznanie sie ze stosownymi informacjami udostepnionymi na innych naszych stronach internetowych.

Niniejsza Polityka Prywatnosci nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez podmioty trzecie – w tym zakresie prosimy o zapoznanie sie z informacjami udostepnionymi przez te podmioty.

Starkey Laboratories Poland jako podmiot przetwarzajacy

Starkey Laboratories Poland moze przetwarzac Panstwa dane osobowe takze jako podmiot przetwarzajacy (art. 4 pkt 8 RODO), dzialajacy na polecenie i w imieniu administratora danych (art. 4 ust. 7 RODO), którym bedzie podmiot trzeci swiadczacy profesjonalnie uslugi w zakresie protetyki sluchu („Protetyk”) – z którym Panstwo zawarli/zawra umowe.

Wszelkie informacje dotyczace zasad przetwarzania oraz ochrony danych osobowych w powyzszym zakresie – otrzymaja Panstwo od danego Protetyka, z którego uslug Panstwo korzystacie, w szczególnosci co do uslug zwiazanych z wykonaniem aparatów sluchowych oraz uslug serwisowych.

Starkey Laboratories Poland jako administrator danych osobowych:

 • Administratorem danych osobowych (art.4 ust. 7 RODO):
  • zgromadzonych poprzez Serwis;
  • przetwarzanych w celach marketingowych.

jest Starkey Laboratories Poland spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w Warszawie (dalej jako „Administrator”),

 • Administrator przywiazuje szczególna wage do poszanowania prywatnosci zarówno osób odwiedzajacych Serwis, jak i osób z którymi prowadzi korespondencje badz na rzecz których swiadczy swoje uslugi (zwanych dalej lacznie „Uzytkownikami”).
 • Dane osobowe przetwarzane sa zgodnie przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”), jak równiez z innymi, obowiazujacymi aktami prawnymi.
 • W sprawach dotyczacych danych osobowych nalezy kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych za posrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: data_privacy@starkey.com.Wszelkie zapytania, skargi i wnioski dotyczace przetwarzania danych osobowych oraz uprawnien osób, których dane dotycza nalezy kierowac poprzez wskazane powyzej srodki komunikacji.

Udostepnienie zgromadzonych poprzez Serwis danych Protetykom:

 • W ramach udzielonej zgody Administrator udostepni Panstwa dane osobowe zgromadzone za posrednictwem Serwisu do Protetyka swiadczacego uslugi w Panstwa okolicy (wskazanej poprzez podanie kodu pocztowego).
 • Udostepnienie danych jest niezbedne do umozliwienia Protetykowi kontaktu z Panstwem w celu udzielenia Panstwu wszelkich niezbednych informacji dotyczacych aparatów sluchowych oraz – w przypadku zainteresowania - umówieniu Panstwa na wizyte i zaopatrzenia w dedykowane urzadzenie.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

 • Dane osobowe Uzytkowników beda wykorzystane przez Administratora jedynie w celu:
  • odpowiedzi na zapytania zlozone poprzez dane kontaktowe dostepne na stronie oraz dalsza zwiazana z tym korespondencja, za posrednictwem poczty elektronicznej badz innych form komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO);
  • udostepnienia Panstwa danych osobowych Protetykowi, swiadczacemu uslugi na wskazanym przez Panstwa terenie – zgodnie z podanym numerem kodu pocztowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • komunikacji poprzez wymiane korespondencji elektronicznej z serwerem pocztowym w domenie http://www.aparatsluchowy.info/ (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO);
  • realizowania przez Administratora wewnetrznej analityki i sprawozdawczosci na wlasne potrzeby, zwiazanej z usprawnieniem dzialalnosci Administratora i strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • marketing wlasnych produktów lub uslug Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO i/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), w tym przesylania zamówionych informacji handlowych zwiazanych m.in. z zakupionymi produktami;
  • dochodzenia swoich praw lub ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • wypelnienia obowiazków Administratora wzgledem instytucji panstwowych, wynikajacych z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Kategorie odnosnych danych osobowych

 • Administrator moze zbierac nastepujace dane osobowe:
  • imie i nazwisko;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu;
  • kod pocztowy miejsca zamieszkania/pobytu.
 • Administrator moze pobierac i przetwarzac takze inne dane osobowe, jezeli sa konieczne do realizacji celów, w tym w szczególnosci danych dotyczacych wybranego modelu, jego specyfikacji badz danych dotyczace ubytku sluchu).
 • Podanie powyzszych danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do realizacji uslugi przez Administratora. Ich niepodanie moze skutkowac brakiem mozliwosci swiadczenia uslug przez Administratora badz nieuzyskaniem informacji na zlozone zapytania.

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

 • Administrator moze przetwarzac takze dane szczególnych kategorii w postaci danych dotyczacych zdrowia, w szczególnosci danych dotyczacych ubytku sluchu, odbytych badan oraz informacji o stosowaniu aparatu sluchowego (dalej jako „Dane wrazliwe”) – w sytuacji uzyskania wyraznej i stosownej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Dane wrazliwe beda przetwarzane wylacznie w celach wskazanych w tresci zgody.
 • W takim przypadku Administrator zapewnia, iz przetwarzanie Danych wrazliwych odbywa sie przy szczególnym uwzglednieniu charakteru tych danych, jak równiez przy uwzglednieniu zwiekszonego ryzyka naruszenia praw i wolnosci osoby, której dane dotycza.

Zródlo pochodzenia danych osobowych

 • Zródlem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest:
  • w przypadku pozyskania danych osobowych bezposrednio od osoby, której dane dotycza – ta osoba,
  • w innych przypadkach mozliwe jest pozyskanie danych osobowych od danego Protetyka (zgodnie z uzyskana od Panstwa zgoda).

Odbiorcy danych osobowych

 • Odbiorcami danych osobowych Uzytkowników beda czlonkowie organów, pracownicy oraz osoby wspólpracujace z Administratorem. Dane osobowe moga byc przekazane równiez innym podmiotom wspólpracujacym z Administratorem w ramach realizacji wskazanych celów (np. podmiotom swiadczacym uslugi informatyczne, uslugi ksiegowe czy uslugi prawne itp.), jak równiez moga zostac przekazane innym podmiotom, w zwiazku z realizacja przez Administratora swoich praw i obowiazków (np. urzedy skarbowe, sady, komornicy itp.).
 • Dane osobowe moga zostac udostepnione – w przypadku wyrazenia przez Panstwo stosownej zgody – podmiotom trzecim swiadczacym profesjonalnie uslugi w zakresie protetyki sluchu.

Okres przechowywania danych osobowych

 • Dane osobowe Uzytkowników beda przechowywane przez:
  • okres trwania wspólpracy pomiedzy Uzytkownikiem a Administratorem lub
  • czas niezbedny do realizacji innych celów lub
  • do czasu wycofania udzielonej zgody.
 • Dane osobowe beda przechowywane takze po ww. okresach przez okres wymagany obowiazujacymi przepisami prawa lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony badz dochodzenia swoich praw.

Prawa osób, których dane osobowe sa przetwarzane przez Administratora

 • Uzytkownik w zakresie swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora posiada nastepujace uprawnienia:
 • Prawo do cofniecia udzielonej zgody (podstawa: art. 7 ust. 3 RODO):
  Uzytkownik posiada prawo do cofniecia zgody (jesli stanowi podstawe przetwarzania) w dowolnym momencie, o ile dane sa przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie wplywa na zgodnosc z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofniecie zgody ma skutek od momentu zlozenia oswiadczenia o wycofaniu zgody. Zaznaczyc nalezy, ze cofniecie udzielonej zgody do przetwarzania danych osobowych moze spowodowac brak mozliwosci wywiazania sie przez Administratora ze swoich obowiazków, co w istocie moze uniemozliwic dzialanie przez Administratora na rzecz Uzytkownika.
 • Prawo dostepu do swoich danych (podstawa: art. 15 RODO):
  Uzytkownik posiada prawo dostepu do tresci wszystkich swoich danych osobowych wraz z prawem dostepu do informacji na temat tychze danych, min. celami przetwarzania, kategoriami przetwarzanych danych, odbiorcami czy okresem przetwarzania. Administrator na wniosek Uzytkownika dostarczy kopie danych osobowych podlegajacych przetwarzaniu. Przy braku wskazania innej formy przekazania danych zostana one dostarczone droga elektroniczna. Sporzadzenie i dostarczenie pierwszej kopii danych jest bezplatne. Za wszelkie kolejne Administrator moze pobrac oplate w rozsadnej wysokosci wynikajacej z kosztów administracyjnych.
 • Prawo do zadania sprostowania swoich danych osobowych (podstawa: art. 16 RODO):
  Uzytkownik posiada prawo do sprostowania swoich danych przetwarzanych przez Administratora, jezeli sa nieprawidlowe. Uzytkownik posiada takze prawo do uzupelnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzglednieniem celów przetwarzania), w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oswiadczenia.
 • Prawo do zadania usuniecia swoich danych osobowych (podstawa: art. 17 RODO):
  Uzytkownik posiada prawo do bycia zapomnianym, w ramach którego moze zadac usuniecia przez Administratora swoich danych osobowych oraz zadania poinformowania przez Administratora innych administratorów, którym upubliczniono Pana dane podlegajace usunieciu, o koniecznosci usuniecia lacz do tych danych, ich kopii lub replikacji. Powyzsze uprawnienia sa uzaleznione od wystapienia którejkolwiek z ponizszych sytuacji:
  • dane osobowe nie sa juz niezbedne do celów, w których zostaly zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • zostala cofnieta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiaca jedyna podstawe prawna przetwarzania danych;
  • zostal wniesiony sprzeciw z przyczyn zwiazanych z Pana szczególna sytuacja wobec przetwarzania danych osobowych w tzw. prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora oraz nie beda wystepowac nadrzedne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • zostal wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w ramach marketingu bezposredniego;
  • dane osobowe byly przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • usuniecie danych jest niezbedne do wywiazania sie z obowiazku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Prawo do zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa: art. 18 RODO):
  Uzytkownik posiada prawo do ograniczenia przetwarzania w nastepujacych przypadkach:
  • w sytuacji kwestionowania prawidlowosc danych osobowych – na okres pozwalajacy administratorowi sprawdzic prawidlowosc tych danych;
  • gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Uzytkownik sprzeciwia sie usunieciu danych osobowych, zadajac w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • gdy Administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celów przetwarzania, ale sa one potrzebne Uzytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen;
  • gdy Uzytkownik wniósl sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora sa nadrzedne wobec podstaw sprzeciwu Uzytkownika.

Zaznaczyc nalezy, ze zadanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych moze spowodowac brak mozliwosci wywiazania sie przez Administratora ze swoich obowiazków, co w istocie moze uniemozliwic dzialanie przez Administratora na rzecz Uzytkownika.

 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (podstawa: art. 20 RODO):
  Uzytkownikowi przysluguje prawo do przeniesienia danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w sposób zautomatyzowany lub w oparciu o zgode lub umowe, w ramach którego moze Pan zadac:
  • otrzymania swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi na podstawie zgody lub umowy lub w zwiazku z zadaniem Uzytkownika do podjecia dzialan przed zawarciem umowy oraz danych, które Administrator przetwarza w sposób zautomatyzowany;
  • przeslania ww. danych bez utrudnien;
  • przeslania przez Administratora ww. danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie mozliwe;

  Powyzsze prawo uprawnia do otrzymania ww. danych w ustrukturyzowanym, powszechnie uzywanym formacie nadajacym sie do odczytu maszynowego.

 • Prawo wyrazenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa: art. 21 RODO):
  Uzytkownikowi przysluguje prawo do sprzeciwu wobec:
  • przetwarzania przez Administratora danych osobowych Uzytkownika w celach marketingowych,
  • przetwarzania przez Administratora danych osobowych Uzytkownika w celach wynikajacych z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. Sprzeciw winien wynikac z przyczyn zwiazanych z Pana szczególna sytuacja. Administratorowi nie wolno bedzie przetwarzac tych danych osobowych, chyba ze wykaze on istnienie waznych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzednych wobec Pana interesów, praw i wolnosci lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

Zaznaczyc nalezy, ze wyrazenie sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych moze spowodowac brak mozliwosci wywiazania sie przez Administratora ze swoich obowiazków, co w istocie moze uniemozliwic dzialanie przez Administratora na rzecz Uzytkownika.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 • Uzytkownikowi przysluguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna on, iz przetwarzanie danych osobowych jego dotyczacych narusza przepisy Rozporzadzenia.

Przekazanie danych do panstwa trzeciego:

 • Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych Uzytkownika do panstwa trzeciego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

 • Dane osobowe Uzytkowników moga byc przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.