Warunki użytkowania i polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STARKEY

OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA 2020 R.

Ostatnia aktualizacja: Kwiecień 2022 r. – Zmiany obejmują uaktualnienie danych kontaktowych Starkey, uaktualnienie opisów niektórych funkcji dotyczących zdrowia i dobrostanu dostępnych w niektórych produktach lub usługach Starkey oraz podanie dodatkowych szczegółów dotyczących informacji zbieranych od użytkowników w trakcie badań klinicznych Starkey.

WSTĘP
W Starkey szanujemy interesy i prywatność Użytkownika. Staramy się chronić prawa Użytkownika do prywatności zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych, które mogą mieć zastosowanie w przypadku danego Użytkownika, w tym CCPA oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Niniejsza Polityka prywatności opisuje prawa Użytkownika do prywatności związane z informacjami, które Użytkownik udostępnia Starkey, oraz sposób, w jaki Użytkownik kontaktuje się z nami w celu skorzystania z tych praw. Ponadto niniejsza polityka prywatności opisuje sposób, w jaki Starkey gromadzi, wykorzystuje i udostępnia informacje, które mogą zidentyfikować Użytkownika (Dane osobowe) w związku z korzystaniem z Produktów i usług Starkey. Produkty i usługi oznaczają nasze strony internetowe, sklep internetowy, aplikacje mobilne, oprogramowanie, aparaty słuchowe i poradnie leczenia słuchu. Starkey będzie gromadził, przetwarzał i udostępniał Dane osobowe Użytkownika zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

W niniejszej polityce prywatności słowa „Starkey” oraz 1. osoba liczby mnogiej odnoszą się do podmiotu Starkey, z którym Użytkownik wchodzi w interakcje lub który dostarcza Użytkownikowi Produkty i usługi, w związku z którymi Użytkownik udostępnia swoje Dane osobowe.

W odniesieniu do praw Użytkownika wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie prywatności administratorem danych osobowych Użytkownika jest Starkey Laboratories, Inc.

Użytkownik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Starkey pod adresem:

Starkey Laboratories, Inc.
Attn: Data Protection Officer
6700 Washington Avenue S., Eden Prairie, MN 55344, USA
+1-800-627-5762
Data_Privacy@starkey.com

Starkey gromadzi następujące informacje, w tym Dane osobowe, w przypadku interakcji z nami i korzystania z naszych Produktów i usług:

Informacje o zakupie i gwarancji: informacje, w tym Dane osobowe, które Użytkownik może nam przekazać przy zakupie Produktów i usług Starkey, w tym dotyczące praw Użytkownika wynikających z gwarancji na produkt. Informacje o zakupie i gwarancji mogą zawierać: informacje finansowe Użytkownika; jego dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres wysyłki i fakturowania, numer telefonu i adres e‑mail; informacje identyfikacyjne produktu, takie jak numery seryjne aparatu słuchowego; oraz informacje o zdrowiu, takie jak audiogram lub odcisk ucha.

Informacje na stronie internetowej: : informacje, które Użytkownik wprowadza bezpośrednio lub w inny sposób przekazuje lub ujawnia, w tym Dane osobowe, korzystając z naszych stron internetowych lub uzyskując do nich dostęp. Informacje na stronie internetowej obejmują informacje na temat technologii, z której Użytkownik korzystał w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej, w tym adres IP, dostawca usług internetowych, przeglądarki, aplikacje i urządzenia. Informacje na internetowej obejmują również szczegółowe informacje na temat aktywności Użytkownika podczas korzystania z naszych stron internetowych, takie jak czas odwiedzin strony internetowej, klikana lub wyświetlana treść, a także informacje o innych stronach internetowych przeglądanych przed wizytą na naszej stronie lub po jej opuszczeniu. Informacje na stronie internetowej obejmują wszelkie informacje przekazane przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, na przykład przez formularz online, funkcję „Kontakt z nami”, komunikowanie się z nami poprzez „chat” na naszych stronach internetowych lub przy aplikowaniu o pracę z wykorzystaniem funkcji rekrutacyjnych dostępnych na naszych stronach internetowych.

Informacje dotyczące korzystania z aparatu słuchowego i aplikacji: informacje, w tym Dane osobowe, które Użytkownik dostarcza lub które są generowane podczas korzystania przez Użytkownika z naszych aparatów słuchowych i/lub naszych aplikacji. Informacje dotyczące korzystania z aparatu słuchowego i aplikacji obejmują:

 • Wprowadzane przez Użytkownika informacje w związku z funkcjami aparatu słuchowego i aplikacji, w tym imię i nazwisko, adres, data urodzenia, płeć, wzrost, waga i audiogram, a także informacje dotyczące programowania aparatu słuchowego, wszelkich wskazanych przez Użytkownika osób trzecich, oraz wszelkie inne dane przekazywane przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z aparatu słuchowego i aplikacji.
 • Informacje o korzystaniu z aplikacji i jej funkcji, np. w przypadku aktywacji i używania konkretnej funkcji oraz zakresu i lub czasu jej używania. Pomaga to Starkey zapewnić optymalną funkcjonalność i ogólne doświadczenie użytkowników. Starkey rejestruje również niektóre informacje techniczne, w tym informacje związane z protokołem internetowym i informacje o zdarzeniach sprzętowych, takie jak awarie, aktywność systemu, ustawienia sprzętu oraz data i godzina przesłanych żądań.
 • Czas użytkowania i klasyfikacja środowiska, w którym używane są aparaty słuchowe. Jest to niezbędne dla Starkey do zapewnienia określonych funkcji i działania naszych Produktów i usług. Użytkownik może wyłączyć gromadzenie tych danych, ale może to spowodować ograniczenie funkcjonalności naszych Produktów i usług.
 • Informacje dotyczące aktywności fizycznej, takie jak liczba kroków Użytkownika lub ruch wskazujący na jego upadek. Gromadzenie i śledzenie takich informacji o aktywności może wymagać od Użytkownika uprzedniego włączenia i właściwego ustawienia pewnych funkcji naszych Produktów i usług.
 • Jeżeli Użytkownik włączył funkcję geolokalizacyjną (określaną również jako „usługi lokalizacyjne”, „śledzenie GPS” lub w inny sposób) i działa ona na jego urządzeniu mobilnym, Starkey może gromadzić informacje o lokalizacji w trakcie korzystania przez Użytkownika z naszych aplikacji. Użytkownik może zablokować gromadzenie tych informacji poprzez wyłączenie funkcji geolokalizacji na swoim urządzeniu mobilnym.

Informacje dotyczące zdrowia i pacjentów: informacje zbierane od Użytkownika podczas umawiania wizyty, w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres e‑mail, a także informacje na temat potrzeb Użytkownika w zakresie leczenia słuchu, w tym informacje zdrowotne, oraz preferencje dotyczące sposobu kontaktu z Użytkownikiem. Oprócz tych informacji, jeżeli Użytkownik uczestniczy w badaniu klinicznym Starkey, może zaistnieć konieczność zebrania przez nas dodatkowych informacji, w tym numeru ubezpieczenia społecznego Użytkownika.

Informacje komunikacyjne: informacje przekazane przez Użytkownika podczas komunikowania się ze Starkey, w jakikolwiek sposób, z jakiejkolwiek przyczyny, w tym Dane osobowe. Informacje komunikacyjne obejmują informacje przekazywane przez Użytkownika za pośrednictwem telefonu, które mogą obejmować imię i nazwisko Użytkownika, numer telefonu, adres, adres e‑mail, numer seryjny urządzenia oraz treść wszelkich rozmów telefonicznych z nami.

Informacje dotyczące Użytkownika udostępnione przez upoważnioną osobę trzecią: Dane osobowe Użytkownika przekazywane nam przez osobę trzecią, którą Użytkownik do tego upoważnił. Użytkownik może na przykład upoważnić poradnię leczenia słuchu do udostępniania Danych osobowych Użytkownika firmie Starkey, które mogą obejmować dane kontaktowe, informacje finansowe i informacje zdrowotne Użytkownika. Gromadzimy również Dane osobowe Użytkownika za pośrednictwem stron internetowych, którymi zarządzamy dla stron trzecich, takich jak zewnętrzna poradnia leczenia słuchu.

Informacje anonimowe: informacje, które nie pozwalają na identyfikację Użytkownika lub w inny sposób nie powodują jego identyfikowalności. Na przykład gromadzimy ogólne informacje na temat rodzaju urządzenia mobilnego i mobilnego systemu operacyjnego, z którego Użytkownik korzysta w celu uzyskania dostępu do naszych Produktów i usług oraz interakcji z nimi, a także ogólne informacje na temat aparatów słuchowych, takich jak marka i model, oraz oprogramowanie układowe tych aparatów. W niektórych przypadkach Starkey może agregować i anonimizować dane w celu usunięcia wszelkich informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji Użytkownika, co czyni takie informacje anonimowymi. Informacje anonimowe nie są uznawane za Dane osobowe w niniejszej polityce prywatności ani we właściwych przepisach prawa.

Gromadzimy Dane osobowe Użytkownika, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia usług oraz zapewnienia funkcji lub działania naszych Produktów i usług, z których użytkownik postanowił korzystać. Starkey gromadzi również Dane osobowe Użytkownika w prawnie uzasadnionych celach biznesowych, w celu ochrony Starkey i jego klientów, oraz z przyczyn prawnych. Gromadzimy i przetwarzamy Dane osobowe Użytkownika wyłącznie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, gdy ustaliliśmy, że nie przeważają nad nim prawa Użytkownika do prywatności i ochrony danych.

W zależności od interakcji Użytkownika ze Starkey oraz sposobu korzystania z naszych Produktów i usług Starkey może gromadzić Dane osobowe Użytkownika z następujących powodów:

 • zapewnienie Użytkownikowi dostępu do naszych Produktów i usług oraz korzystania z nich, niezależnie lub przy pomocy świadczeniodawcy usług zdrowotnych;
 • obsługa, utrzymanie i ulepszanie naszych Produktów i usług;
 • zawarcie, wykonanie i rozwiązanie umowy z Użytkownikiem;
 • planowanie wizyty Użytkownika i komunikowanie się z Użytkownikiem w tej sprawie;
 • skompletowanie i rozpatrzenie aplikacji o pracę złożonej przez Użytkownika;
 • wysyłanie Użytkownikowi ważnych powiadomień administracyjnych lub potwierdzeń, jak również powiadomień technicznych dotyczących m.in. aktualizacji lub alertów bezpieczeństwa;
 • odpowiadanie na komentarze i pytania Użytkownika oraz zapewnienie mu obsługi jako klientowi;
 • zapobieganie nadużywaniu naszych Produktów i usług oraz prowadzenie dochodzeń lub ściganie wszelkich potencjalnych zagrożeń lub nadużyć;
 • ochrona, prowadzenia dochodzeń i zapobieganie nieuczciwym, nieupoważnionym lub nielegalnym działaniom;
 • ochrona praw i własności Starkey oraz naszych klientów, w tym roszczeń prawnych;
 • śledzenie i analizowanie naszych działań reklamowych i promocyjnych;
 • wysyłanie Użytkownikowi komunikatów marketingowych lub promocyjnych, które mogą być oparte na zachowaniu i danych osobowych Użytkownika, oraz mogą obejmować powiadomienia w sieciach społecznościowych, ankiety lub inne biuletyny informacyjne w zależności od ustawień zastosowanych przez Użytkownika; oraz
 • wypełnianie wszelkich celów, na które Użytkownik wyraził zgodę.

Niektóre funkcje naszych stron internetowych pozwalają na komunikowanie się z nami za pomocą formularza internetowego. Jeżeli Użytkownik oczekuje od nas odpowiedzi, możemy wysłać taką odpowiedź pocztą elektroniczną. Odpowiedź e‑mail lub potwierdzenie może zawierać dane osobowe Użytkownika, w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Nie możemy zagwarantować, że nasze e‑maile do Użytkownika będą zabezpieczone przed nieuprawnionym przechwyceniem.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, uzyskamy zgodę Użytkownika przed przesłaniem mu niektórych informacji marketingowych. Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Kim jesteśmy” niniejszej polityki prywatności. Użytkownik może również w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania przyszłych informacji marketingowych, takich jak e‑maile marketingowe, postępując zgodnie z instrukcją zawartą w komunikatach marketingowych.

W przypadku informacji dotyczących słuchu oraz lokalizacji Użytkownika najpierw uzyskujemy jego zgodę zanim wykorzystamy takie informacje. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie poprzez wyłączenie śledzenia lokalizacji w ustawieniach swojego urządzenia lub, w miarę możliwości, poprzez wykorzystanie funkcji w naszych Produktach i usługach w celu wyłączenia śledzenia informacji geolokalizacyjnych, lub poprzez zablokowanie dostępu Starkey do swojego konta (na przykład poprzez usunięcie aplikacji mobilnej).

Informacje przekazywane Starkey przez Użytkownika bezpośrednio
Gromadzimy informacje, które Użytkownicy przekazują nam przy zakupie i korzystaniu z naszych Produktów i usług. Na przykład, gdy Użytkownik pobiera aplikację mobilną Starkey w celu utworzenia konta użytkownika, sparowania aplikacji z aparatami słuchowymi oraz aktywacji i używania funkcji aplikacji, może być konieczne przekazanie informacji do Starkey. Informacje, które Użytkownik może nam przekazywać, mogą obejmować Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, data urodzenia, płeć, wzrost, waga i audiogram, a także informacje dotyczące programowania aparatu słuchowego, dane kontaktowe osób trzecich oraz wszelkie inne dane, które Użytkownik przekazuje w związku z korzystaniem z naszych Produktów i usług.

Informacje przekazywane Starkey przez Użytkownika pośrednio (gromadzone przy użyciu technologii takich jak pliki cookie)
Wykorzystujemy technologię śledzenia, taką jak pliki cookie, w celu gromadzenia informacji o sposobie korzystania z naszych Produktów i usług oraz dostarczania Użytkownikowi podstawowych usług, funkcjonalności i personalizacji naszych Produktów i usług. Celem niniejszej sekcji jest dostarczenie Użytkownikowi niezbędnych informacji dotyczących korzystania przez nas z plików cookie oraz przechowywania takich plików cookie na urządzeniu Użytkownika podczas przeglądania przez niego naszych stron internetowych, aby umożliwić Użytkownikowi podjęcie decyzji o wyrażeniu zgody na umieszczanie plików cookie na jego urządzeniu.

Użytkownicy znajdujący się w Europejskim Obszarze Gospodarczym są proszeni o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie, w której znajdą więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy pliki cookie i inne technologie śledzenia.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być przechowywane na komputerze użytkownika odwiedzającego daną stronę internetową. Pliki cookie są powszechnie wykorzystywane do działania stron internetowych lub usprawniania ich działania, a także do świadczenia usług i funkcji internetowych dla użytkowników.

Pliki cookie mogą być plikami „trwałymi” lub „sesyjnymi”. Trwały plik cookie składa się z pliku tekstowego przesłanego przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej. Plik ten jest przechowywany przez przeglądarkę do ustalonej daty wygaśnięcia (chyba że użytkownik usunie go przed datą wygaśnięcia). Sesyjny lub tymczasowy plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, kiedy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta.

Pliki web beacons to małe pliki (zwane również „pikselami”, „znacznikami obrazów” lub „znacznikami skryptowymi”), które mogą znajdować się na naszych stronach internetowych, w aplikacjach i narzędziach oraz współpracować z plikami cookie w celu identyfikacji użytkowników i dostarczania anonimowych danych o ich aktywności.

Przepisy dotyczące prywatności w niektórych jurysdykcjach wymagają uzyskania zgody Użytkownika przed zapisaniem plików cookie lub uzyskaniem dostępu do takich plików zapisanych na urządzeniu użytkownika, z tym że nie potrzebujemy zgody w odniesieniu do plików, które są ściśle niezbędne do dostarczania naszych Produktów i usług.

 • Niezbędne pliki cookie są konieczne do zapewnienia Użytkownikowi podstawowej funkcjonalności strony internetowej, personalizacji i historii przeglądania. Na przykład preferencyjny plik cookie jest wymagany do prowadzenia rejestru preferencji dotyczących zgody lub braku zgody, tak abyśmy mogli przestrzegać tych ustawień przy kolejnych wizytach użytkownika. Taki plik można wyłączyć tylko poprzez zmianę preferencji w przeglądarce. Starkey nie udostępnia tych informacji stronom trzecim.
 • Funkcjonalne pliki cookie pomagają nam dostosować treść naszej strony internetowej na podstawie preferencji Użytkownika, aby zapewnić mu bardziej zindywidualizowane doświadczenie na naszych stronach internetowych. Informacje gromadzone przez te pliki cookie mogą być anonimizowane i nie obejmują aktywności w zakresie przeglądania stron internetowych innych podmiotów.
 • Analityczne pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia informacji o ruchu na naszych stronach internetowych, w tym aktywności użytkowników na tych stronach. Informacje są agregowane i anonimowe oraz nie identyfikują żadnego konkretnego odwiedzającego. Są to m.in. informacje o liczbie odwiedzających nasze strony internetowe, odwiedzanych stronach oraz inne podobne informacje. Wykorzystujemy te informacje, aby usprawnić obsługę, utrzymanie i działanie naszych stron internetowych.
 • Pliki cookie mediów społecznościowych. Zezwalamy użytkownikom na udostępnianie linków do naszych stron internetowych na stronach mediów społecznościowych takich jak Facebook i Twitter. Nie mamy kontroli nad tymi plikami. Sposób funkcjonowania tych plików cookie opisano w politykach prywatności odpowiednich dostawców mediów społecznościowych.
 • Wyłączenie plików cookie. Większość przeglądarek internetowych umożliwia kontrolę plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Dostosowując ustawienia przeglądarki, można uniknąć otrzymywania plików cookie. Może to jednak spowodować, że dana strona internetowa nie będzie wyświetlana optymalnie. Metoda blokowania plików cookie zależy od używanej przeglądarki internetowej. Stosowne instrukcje znajdują się w menu „Pomoc” lub podobnej sekcji przeglądarki.

Więcej informacji na temat plików cookie, sprawdzania ich włączenia oraz zarządzania tymi plikami i ich usuwania znajduje się na stronie www.allaboutcookies.org. Rezygnacja z śledzenia przez Google Analytics jest możliwa na stronie tools.google.com/dlpage/gaoptout. Obecnie nie reagujemy na sygnały „Bez śledzenia” wysyłane przez przeglądarkę.

Informacje przekazywane Starkey przez Użytkownika na podstawie upoważnienia udzielonego stronie trzeciej
Użytkownik może upoważnić stronę trzecią, na przykład poradnię leczenia słuchu, do przekazywania Starkey informacji o Użytkowniku. Użytkownik może na przykład upoważnić poradnię leczenia słuchu do przekazywania jego Danych osobowych do Starkey, w tym danych kontaktowych, informacji finansowych i informacji o stanie zdrowia Użytkownika. Gromadzimy również Dane osobowe na temat Użytkownika za pośrednictwem stron internetowych, którymi zarządzamy dla stron trzecich, takich jak poradnie leczenia słuchu.

Strony trzecie wskazane przez Użytkownika. Możemy udostępniać Dane osobowe Użytkownika stronom trzecim, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę. Jednym z przykładów takiej sytuacji jest wskazanie przez Użytkownika osoby trzeciej do kontaktu w funkcji alertu upadku w naszych Produktach i usługach. Jeżeli taka osoba zgodzi się otrzymywać powiadomienia, może też otrzymać niektóre Dane osobowe Użytkownika.

Przetwarzanie zewnętrzne. Możemy udostępniać Dane osobowe Użytkownika naszym zewnętrznym usługodawcom, którzy świadczą usługi takie jak analiza danych, przetwarzanie płatności, technologia informacyjna i powiązana infrastruktura, dostarczanie poczty elektronicznej i inne podobne usługi. Wymagamy, aby nasi zewnętrzni usługodawcy korzystali z Danych osobowych Użytkowników wyłącznie w celu świadczenia usług, o które wnioskowaliśmy, na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z naszymi politykami prywatności, a także wszelkimi innymi wymaganymi środkami poufności i bezpieczeństwa.

Ze względów prawnych. Możemy udostępniać Dane osobowe Użytkownika, które uważamy za niezbędne lub odpowiednie (a) w celu zapewnienia zgodności z właściwymi przepisami prawa; (b) na uzasadniony wniosek organów ścigania lub organów regulacyjnych lub urzędów; (c) przy dochodzeniu roszczeń prawnych lub obronie przed nimi; (d) przy uzyskiwaniu profesjonalnych porad (w tym porad prawnych) w związku z audytami i naszą działalnością oraz w naszym uzasadnionym interesie w zarządzaniu naszą działalnością; (e) w celu realizowania naszych umów; oraz (f) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub mienia, lub analogicznych wartości Użytkownika lub innych osób. Nie usuniemy Danych osobowych Użytkownika, jeżeli są one istotne dla dochodzenia lub sporu; odpowiednie informacje będą przechowywane do czasu pełnego rozwiązania takich kwestii.

Nowy właściciel naszej firmy. Możemy udostępniać Dane osobowe Użytkownika stronie trzeciej (nowemu właścicielowi) w przypadku połączenia, nabycia, rozwiązania lub sprzedaży jednej lub więcej naszych jednostek biznesowych. W takim przypadku udostępnilibyśmy Dane osobowe Użytkownika również doradcom tej strony trzeciej związanym z transakcją.

Podmioty stowarzyszone. Możemy udostępniać Dane osobowe Użytkownika innym spółkom będącym własnością Starkey (podmiotom stowarzyszonym). Nasze Podmioty stowarzyszone są zobowiązane do ochrony Danych osobowych zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych.

Starkey stara się zabezpieczać gromadzone informacje, w tym poprzez zastosowanie administracyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa w celu ochrony informacji przed nieuprawnionym dostępem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, korupcją, zmianą i zniszczeniem. Starkey wykorzystuje akceptowane komercyjnie środki zabezpieczające Dane osobowe Użytkownika, w tym szyfrowanie, ale nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, jeżeli ma powody, by sądzić, że jego Dane osobowe lub którekolwiek z naszych Produktów i usług nie są bezpieczne, lub że uzyskano do nich dostęp bez upoważnienia. Jeżeli Użytkownik otrzyma komunikat, który rzekomo pochodzi od Starkey, ale zdaniem Użytkownika jest podejrzany, nie należy go otwierać ani na niego odpowiadać. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Federalna Komisja Handlu Stanów Zjednoczonych podaje więcej informacji na temat sposobu ochrony przed kradzieżą tożsamości na swojej stronie internetowej: https://consumer.ftc.gov/articles/how-protect-your-privacy-online.

Użytkownikom znajdującym się w Europejskim Obszarze Gospodarczym przysługują określone prawa do ochrony danych na podstawie RODO. W zależności od interakcji Użytkownika ze Starkey i korzystania z naszych Produktów i usług Starkey gromadzi i przetwarza Dane osobowe Użytkownika na następujących podstawach prawnych:

 1. Zakres konieczny do zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz dostarczenia i ułatwienia Użytkownikowi korzystania z naszych Produktów i usług.
 2. Zgoda wyrażona przez Użytkownika.
 3. Zakres niezbędny do prowadzenia naszej działalności i realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych, w przypadku gdy prawa Użytkownika do prywatności i ochrony danych nie przeważają nad naszymi interesami.
 4. Przestrzegania przepisów prawa.

Starkey podejmuje uzasadnione kroki, aby umożliwić Użytkownikowi poprawienie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie korzystania z jego Danych osobowych.

Klauzula rezygnacji. Użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym czasie, aby zrezygnować z (a) komunikatów promocyjnych i marketingowych; (b) ewentualnego nowego przetwarzania Danych osobowych Użytkownika, które możemy realizować poza pierwotnym celem; lub (c) transgranicznego przekazywania Danych osobowych Użytkownika. Zwracamy uwagę, że rezygnacja może mieć wpływ na korzystanie przez Użytkownika z niektórych funkcji naszych Produktów i usług.

Sprzeciw. Użytkownik może poprosić nas o zaprzestanie wykorzystywania jego Danych osobowych, jeżeli nie będziemy już ich potrzebować do dostarczania naszych Produktów i usług, lub z innych uzasadnionych powodów.

Dostęp. Użytkownik może poprosić nas o potwierdzenie, czy przetwarzamy jego Dane osobowe oraz w dowolnym momencie poprosić o dostęp do Danych osobowych, które zgromadziliśmy od niego, kontaktując się bezpośrednio z nami w tej sprawie.

Aktualizacja. Użytkownik może poprosić nas o poprawienie jego Danych osobowych, jeżeli zawierają one błędy.

Przeniesienie. Użytkownik może poprosić nas o przekazanie jego Danych osobowych innym firmom. Użytkownik może też zwrócić się do nas o przekazanie mu jego Danych osobowych w łatwo czytelnym formacie.

Usunięcie i zapomnienie. W niektórych sytuacjach Użytkownik może poprosić nas o zaprzestanie korzystania z jego Danych osobowych lub usunięcie jego danych, w tym w przypadku, gdy nie potrzebujemy już ich do świadczenia mu naszych usług.

Użytkowników chcących skorzystać z któregoś z powyższych praw prosimy o kontakt pod adresem:

Starkey Laboratories, Inc.
Attn: Data Protection Officer
6700 Washington Avenue S.,
Eden Prairie, MN 55344, USA
+1-800-627-5762
Data_Privacy@starkey.com

W swoim wniosku prosimy wyraźnie wskazać: (a) Dane osobowe, których on dotyczy, oraz (b) prawa, z których Użytkownik chce skorzystać. W celu zapewnienia ochrony Użytkownika możemy być zmuszeni zweryfikować jego tożsamość przed realizacją takiego wniosku. Będziemy starali się spełnić otrzymaną prośbę zazwyczaj w ciągu miesiąca, a gdybyśmy potrzebowali więcej czasu, poinformujemy o tym Użytkownika.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z właściwymi przepisami możliwość skorzystania z tych praw może być ograniczona, na przykład gdy dane Użytkownika są wykorzystywane w postępowaniu prawnym. Być może będziemy musieli zachować pewne informacje do celów ewidencji lub do czasu zakończenia ewentualnych transakcji, które Użytkownik rozpoczął przed złożeniem wniosku o zmianę lub usunięcie danych, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (na przykład do celów regulacyjnych).

Przedstawicielem Starkey w UE w rozumieniu art. 27 RODO jest Starkey Laboratories GmbH, z siedzibą pod adresem Weg beim Jäger 218, 22335 Hamburg, Niemcy, tel. +49 40 4294730.

Rezygnacja z subskrypcji lub w innym zakresie jest możliwa także po otrzymaniu promocyjnej wiadomości e‑mail od nas, poprzez kliknięcie odpowiedniego linku zawartego w takiej wiadomości. Nie można zrezygnować z otrzymywania komunikatów administracyjnych (np. komunikaty związane z korzystaniem przez Użytkownika z naszych Produktów i usług lub związane z zapewnianą przez nas opieką dotyczącą słuchu).

Jeżeli zezwala na to właściwe prawo, Produkty i usługi Starkey mogą być dostarczane przy użyciu serwerów i innych zasobów technicznych w różnych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane i przetwarzane poza krajem, w którym Użytkownik się znajduje, w tym poza Europejskim obszarem Gospodarczym (EOG). Jeżeli przekazujemy Dane osobowe poza kraj lub region, w którym Użytkownik się znajduje, podejmiemy kroki w celu ochrony Danych osobowych Użytkownika, zasadniczo poprzez objęcie ich standardowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia bezpiecznego przetwarzania danych Użytkownika i zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Dalszych informacji udziela nasz Inspektor Ochrony Danych.

Jeżeli Użytkownik zawarł umowę ze Starkey, będziemy przechowywać jego Dane osobowe przez okres trwania stosunku umownego oraz do użytku przez Starkey opisanego w niniejszej polityce prywatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Starkey zachowa informacje Użytkownika przez okres niezbędny do obrony przed roszczeniami dochodzonymi drogą sądową.

Jeżeli Użytkownik złoży do Starkey wniosek o usunięcie jego Danych osobowych, Starkey zachowa zapis tego wniosku, aby stosować się do niego w przyszłości. Starkey usunie następnie Dane osobowe, których usunięcia zażądał Użytkownik, z zastrzeżeniem wszelkich wymogów prawnych dotyczących archiwizacji danych lub prawnych wyjątków odnoszących się do wniosków o usunięcie danych.

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) zobowiązuje nas do przekazywania mieszkańcom Kalifornii pewnych informacji na temat sposobu, w jaki przetwarzamy ich dane osobowe.

Kategorie danych osobowych CCPA
Starkey gromadzi następujące kategorie danych osobowych zidentyfikowanych w CCPA:

 1. Identyfikatory
 2. Rejestry klientów
 3. Informacje biometryczne
 4. Aktywność w internecie lub sieci
 5. Geolokalizacja
 6. Czujniki
 7. Informacje o zawodzie lub zatrudnieniu
 8. Wnioski i ustalenia

Jak opisano bardziej szczegółowo w niniejszej polityce prywatności, Starkey gromadzi te informacje podczas odwiedzania przez Użytkownika naszych stron internetowych lub zakupu i korzystania z naszych Produktów i usług. Gromadzimy Dane osobowe Użytkownika, ponieważ są one niezbędne do dostarczania, obsługi, utrzymania i wspierania naszych produktów i usług, a także zarządzania i promowania naszej działalności. Więcej szczegółów można znaleźć w innych sekcjach naszej polityki prywatności, w tym w sekcjach zatytułowanych „Dlaczego Starkey gromadzi Dane osobowe Użytkownika” oraz „Jak Starkey gromadzi dane osobowe Użytkownika”.

Wykonywanie praw przez Użytkownika
Mieszkańcy Kalifornii mają prawo do składania następujących wniosków, maksymalnie dwa razy na 12 miesięcy:

 1. Prawo do żądania określonych danych osobowych, które Starkey zgromadził na temat Użytkownika.
 2. Prawo żądania od Starkey ujawnienia, jakie dane osobowe gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy lub sprzedajemy.
 3. Prawo żądania usunięcia przez Starkey danych osobowych, które Starkey zgromadził na temat Użytkownika (z pewnymi wyjątkami).
 4. Prawo do wycofania zgody na sprzedaż danych osobowych Użytkownika.

Użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw dostępu do danych i ich usunięcia poprzez:

 • Wysyłanie do nas wiadomości na adres Data_Privacy@starkey.com; lub
 • kontakt telefoniczny z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod numerem 1-800-627-5762

Niniejsza sekcja nie dotyczy ani nie ma zastosowania wobec naszego postępowania z chronionymi informacjami zdrowotnymi podlegającymi HIPAA lub kalifornijskiej ustawie o informacji medycznej, w tym do wszelkich danych gromadzonych przez aparaty słuchowe Użytkowników lub aplikację Thrive, ani do wszelkich innych danych osobowych podlegających wyłączeniu na mocy par. 1798.145(c) – (f) CCPA.

Starkey nie sprzedaje danych Użytkowników za pieniądze. Ujawniamy informacje dotyczące Użytkowników wybranym stronom trzecim, które świadczą nam wartościowe usługi, takie jak usługi analityczne i reklamowe, ale w trybie, którego nie uważamy za „sprzedaż” w rozumieniu CCPA. Kategorie stron trzecich, którymi udostępniliśmy dane osobowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy obejmują integrację prowadzoną przez strony trzecie na potrzeby reklamy i analizy stron internetowych.

W celu wpisania się do Rejestru osób sprzeciwiających się sprzedaży ich danych osobowych należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem Data_Privacy@starkey.com. Po 12 miesiącach możemy prosić o aktualizację preferencji.

Par. 1798.83 Kodeksu Cywilnego stanu Kalifornia pozwala odwiedzającym nas osobom będącym mieszkańcami Kalifornii na żądanie pewnych informacji dotyczących ujawnienia przez nas danych osobowych stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego. Stosowny wniosek można złożyć, kontaktując się z nami i podając, czy jest się mieszkańcem Kalifornii.

Prawo kalifornijskie wymaga, abyśmy informowali Użytkowników o tym, jak reagujemy na sygnały „Bez śledzenia” z przeglądarki. Obecnie nasze strony nie są w stanie obsługiwać kodów „Bez śledzenia”. Starkey obecnie nie podejmuje żadnych reakcji ani działań na żądania „Bez śledzenia”.

Brak dyskryminacji
Starkey nie karze ani nie dyskryminuje Użytkowników korzystających z uprawnień przysługujących im na mocy CCPA. Zgodnie z CCPA, jeżeli Użytkownik zdecyduje się wykonać swoje prawa wynikające z CCPA, Starkey nie będzie: (i) odmawiał Użytkownikowi żadnych towarów ani usług; (ii) naliczał innych cen ani stawek za towary lub usługi, w tym poprzez stosowanie rabatów, korzyści lub kar; (iii) oferował innego poziomu lub jakości towarów lub usług; ani (iv) groził lub sugerował, że Użytkownik może otrzymać towary lub usługi na innym poziomie.

„Bez śledzenia” to preferencja, którą Użytkownik może ustalić w przeglądarce internetowej, aby poinformować odwiedzane strony internetowe, że nie życzy sobie śledzenia. Aby ustawienie „Bez śledzenia” było skuteczne, musi być obsługiwane przez odwiedzaną przez Użytkownika stronę internetową. Starkey nie jest obecnie w stanie obsługiwać kodów przeglądarki „Bez śledzenia”. W związku z tym Starkey obecnie nie podejmuje żadnych reakcji ani działań na żądania „Bez śledzenia”.

Produkty i usługi Starkey nie są skierowane do dzieci poniżej 13 lat. Zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, a w szczególności z ustawą o ochronie prywatności dzieci w internecie z 1998 r. (COPPA), nie gromadzimy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 lat w Stanach Zjednoczonych bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego danej osoby. W Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) nie gromadzimy świadomie danych osobowych od osób poniżej 16 lat bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego danej osoby. Prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, jeżeli Użytkownik uważa, że otrzymaliśmy Dane osobowe dziecka bez odpowiedniej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Możemy zmieniać nasze praktyki w zakresie prywatności i okresowo nowelizować niniejszą politykę prywatności. Jeżeli dokonamy znaczących zmian (zakres, sposób lub powód gromadzenia informacji), zaznaczymy te zmiany na początku niniejszej polityki prywatności. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wszelkie zmiany wejdą w życie po umieszczeniu zaktualizowanej polityki prywatności na naszych stronach internetowych, a Użytkownik będzie akceptował te zmiany poprzez skorzystanie z naszych produktów i usług. Rekomendujemy częste przeglądanie naszej polityki prywatności w trakcie korzystania z naszych Produktów i usług w celu zapoznania się z aktualnymi praktykami Starkey dotyczącymi ochrony prywatności.

Zwracamy uwagę, że wszelkie strony internetowe, aplikacje lub inne produkty stron trzecich, lub ich usługi podłączone lub dostępne za pośrednictwem stron internetowych, produktów lub usług Starkey, podlegają warunkom korzystania i polityce prywatności stron trzecich. Przed skorzystaniem z produktów lub usług strony trzeciej należy dokładnie zapoznać się z warunkami lub polityką użytkowania i prywatności danej strony trzeciej.

Dziękujemy za korzystanie z naszych Produktów i usług oraz za zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności. Zachęcamy do nadsyłania uwagi i pytań. W przypadku jakichkolwiek informacji zwrotnych zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych w dowolnie wybrany z poniższych sposobów:

Starkey Laboratories, Inc.
Attn: Data Protection Officer
6700 Washington Avenue S.
Eden Prairie, MN 55344, USA
+1-800-627-5762
Data_Privacy@starkey.com

Aparaty słuchowe oraz akcesoria bezprzewodowe do aparatów słuchowych są wyrobami medycznymi. Używaj ich zgodnie z instrukcją lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Starkey Laboratories Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a producentem tych urządzeń - Starkey Hearing Technologies z siedzibą w Eden Prairie MN, Stany Zjednoczone.