Ubytek słuchu

Czy spadek zdolności poznawczych
jest związany z ubytkiem słuchu?

Jaki jest związek między ubytkiem słuchu, a spadkiem zdolności poznawczych?

Wiele badań wykazuje ścisły związek między utratą słuchu, a spadkiem zdolności poznawczych. Spadek zdolności poznawczych występuje jako naturalne następstwo procesu starzenia się, ale u starszych osób z ubytkiem słuchu proces ten postępuje dużo szybciej w porównaniu do osób ze zdrowym słuchem.

Naukowcy z Johns Hopkins University oraz National Institute on Aging w Baltimore (USA) przeanalizowali dane zebrane w trwającym od 1958 r. amerykańskim badaniu na temat starzenia (pt. Baltimore Longitudinal Study of Aging). Porównywali zmiany zachodzące w mózgu wraz z upływem lat u osób słyszących prawidłowo oraz u osób z zaburzeniami słuchu.

Analiza skanów rezonansu magnetycznego ujawniła, że u seniorów, którzy na początku badania mieli pogorszony słuch, w szybszym tempie - niż u osób słyszących prawidłowo - zmniejszała się objętość tkanek w całym mózgu oraz objętość struktur położonych w prawym płacie skroniowym, które biorą udział w przetwarzaniu m.in. dźwięków i mowy.

Naukowcy wyliczyli, że uczestnicy badania, którzy na początku mieli ubytek słuchu, tracili rocznie dodatkowo ponad 1 cm sześć. tkanki mózgowej w porównaniu z rówieśnikami o prawidłowym słuchu.

Przejdź tutaj i sprawdź inne przykłady, jak ubytek słuchu wpływa na Twoje zdrowie.

Dowiedz się więcej

 • Dowiedz się więcej o ubytku słuchu

  Poznaj fakty dotyczące przyczyn utraty słuchu, leczenia i innych informacji.

  Zobacz więcej
 • Cztery sposoby, w jakie ubytek słuchu wpływa na zdrowie mózgu

  Nasz bezpłatny przewodnik przechodzi przez najnowsze badania naukowe.

  Pobierz PDF
 • Zaplanuj wizytę

  Umów się na wizytę z protetykiem słuchu.

  Planowanie

Aparaty słuchowe oraz akcesoria bezprzewodowe do aparatów słuchowych są wyrobami medycznymi. Używaj ich zgodnie z instrukcją lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Starkey Laboratories Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a producentem tych urządzeń - Starkey Hearing Technologies z siedzibą w Eden Prairie MN, Stany Zjednoczone.