Ubytek słuchu

Czy lepszy słuch poprawi
moją jakość życia?

W jaki sposób aparat słuchowy może poprawić jakość mojego życia?

W Starkey, mocno wierzymy w to, że lepszy słuch ma wpływ na lepsze życie. Lepsze słyszenie sprawia, że ważne chwile w Twoim życiu są niezapomniane i łączą Cię ze światem wokół Ciebie.

Decyzja o podjęciu działania w kierunku lepszego słyszenia, pomoże Ci poprawić:

  • Komunikacje
  • Relacjacje z bliskimi
  • Kontrole nad swoim życiem
  • Aktywność towarzyską
  • Aktywność zawodową

Lepsze słyszenie może zapewnić Ci cenne korzyści,np:

Bedziesz słyszeć lepiej w sytuacjach, które są dla Ciebie ważne - Ponownie będziesz uczestniczyć w wydarzeniach rodzinnych, spotkaniach z przyjaciółmi oraz ze współpracownikami.

Pozostaniesz w kontakcie z bliskimi – Utrata słuchu może prowadzić do izolacji i depresji. Dzięki aparatom słuchowym możesz ponownie połączyć się ze światem i odzyskać pełną jakość życia.

Przestaniesz mieć poczucie, że jesteś ciężarem dla osób wokół ciebie - Noszenie aparatu słuchowego może być dodatkową zaletą dla bliskich, zmniejszając ich frustrację i eliminując potrzebę podnoszenia głosu lub powtarzania swoich wypowiedzi.

Lepiej zrozumiesz mowę w hałasie – Aparaty słuchowe mogą poprawić zdolność mózgu do przetwarzania mowy, gdy w tle występuje hałas,np. restauracji lub tłumie. Rozwiązania zastosowane w aparatach słuchowych nadal się rozwijają, a lepsze słyszenie i rozumienie mowy w głosnych środowiskach akustycznych jest głównym celem obecnej technologii.

Zachowasz bystrość umysłu – Utrata słuchu może przyczynić się do zaburzeń poznawczych i wpłynąć na komunikację. Aparaty słuchowe pomogą Ci pomóc zatrzymać ten proces.

Usłyszysz to, co dzieje się wokół ciebie – Dobry słuch pozwoli Ci czuć się bezpiecznie, dzięki możliwości usłyszenia alarmów, dźwięków ostrzegawczych, syren ruchu drogowego, telefonów, dzwonków do drzwi i innych ważnych sygnałów w domu, pracy i w społeczności.

Dłużej pozostaniesz aktywny/a zawodowo – Badania wyraźnie pokazują, że nieleczony ubytek słuchu może wpłynąć na twoją aktywność zawodową, a nawet niewielki ubytek słuchu może zmniejszyć Twój potencjał zarobkowy. Korzystanie z aparatów słuchowych może pomóc w skutecznej komunikacji w pracy, dzięki czemu zachowasz produktywność, pozycję zawodową i stały dochód.