Ubytek słuchu

Do kogo
zwrócić się o pomoc?

Jeśli mam ubytek słuchu, do kogo powinieniem umówić się na wizytę?

Jeśli podejrzewasz, że Ty lub ktoś, kogo znasz, może mieć ubytek słuchu, ważne jest, abyście jak najszybciej skonsultowali się ze specjalistą, aby dowiedzieć się więcej o swoim stanie i możliwościach leczenia/rehabilitacji.

W Polsce istnieją 2 kategorie specjalistów zajmujących się diagnozowaniem oraz leczeniem zaburzeń słuchu:

Otolaryngolodzy (Laryngolodzy) specjalizują się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń ucha, nosa, gardła, głowy i szyi. Do laryngologa można się udać również, jeśli mamy problemy z narządami zmysłów: węchu, smaku, równowagi i słuchu. Dodatkowo lekarz laryngolog jest uprawniony do wydania zlecenia na zaopatrzenie w aparaty słuchowe, jeśli pacjent chce skorzystać z dofinansowania z NFZ.

Lekarz laryngolog może zdiagnozować ubytek słuchu, ale dopasowaniem aparatu słuchowego i poźniejszą opieką nad pacjentem zajmuje się protetyk słuchu.

Protetyk słuchu, to specjalista, który zajmuje się wykonywaniem badań słuchu, zarówno u dzieci i dorosłych oraz analizą wyników. Na ich podstawie dobiera i dopasowuje odpowiedni aparat słuchowy, a następnie sprawuje opiekę audio protetyczną nad pacjentem i jego rodziną. Zajmuje się także wykonywaniem odlewów ucha i wielu przypadkach produkcją wkładek usznych. Konsultacja z protetykiem powinna być działaniem profilaktycznym, ponieważ im wcześniej wykryje problem, tym szybciej będzie mógł udzielić pomocy. Protetyk słuchu dostarczy również szereg wskazówek dotyczących pielęgnacji i konserwacji aparatów słuchowych oraz usług serwisowych w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z urządzeniem.

Dowiedz się więcej

learn about hearing loss
Dowiedz się więcej o ubytku słuchu

Poznaj fakty dotyczące przyczyn utraty słuchu, leczenia i innych informacji.

Zobacz więcej
test your hearing
Sprawdź swój słuch

Zastanawiasz się, czy masz ubytek słuchu? Nasz bezpłatny test słuchu online trwa zaledwie 5 minut.

Spróbuj
hearing doctor appointment
Zaplanuj wizytę

Umów się na wizytę z protetykiem słuchu.

Planowanie