Starkey na świecie

Serbia

ZONEX d.o.o. Sazonova 18a
11000 BEOGRAD
Serbia
tel: +381 11 2435 924
www.slusniaparatizonex.rs
ZONEX d.o.o. Bulevar oslobođenja 111
21000 NOVI SAD
Serbia
+381 21 6622 757
www.slusniaparatizonex.rs
ZONEX d.o.o. Bulevar Crvene armije 11v
11070 NOVI BEOGRAD
Serbia
tel: +381 11 77 09 099
www.slusniaparatizonex.rs

Aparaty słuchowe oraz akcesoria bezprzewodowe do aparatów słuchowych są wyrobami medycznymi. Używaj ich zgodnie z instrukcją lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Starkey Laboratories Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a producentem tych urządzeń - Starkey Hearing Technologies z siedzibą w Eden Prairie MN, Stany Zjednoczone.