Tani Austin 

Tani Austin

Dyrektor ds. Filantropii

Tani Austin jest Dyrektorem ds. Filantropii w firmie Starkey. Ma głęboko zakorzenioną pasję do pomagania potrzebującym. Niesienie pomocy ozaczyna dla niej zapewnienie wszystkim potrzebującym dostępu do ochrony zdrowia w zakresie słuchu.

Tani pracuje w branży protetyki słuchu od ponad 35 lat. Przez 10 lat prowadziła własną praktykę w zakresie protetyki słuchu i pełniła funkcję egzaminatora Departamentu Zdrowia Publicznego Illinois (Illinois Department of Public Health Practicum Examiner) w zakresie licencjonowania protetyków słuchu. Była również sekretarzem Illinois Hearing Society oraz członkiem National Board of Certification in Hearing Sciences.

Nazwana Kobietcą Filantropką Roku i wyróżniona podczas Szczytu Pierwszych Dam na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w 2015 r., Tani od lat poświęca wiele swojego czasu na rzecz Starkey Hearing Foundation, organizacji charytatywnej która jest największą na świecie organizacją charytatywną działającą na rzecz ochrony zdrowia słuchu i pomogła ludziom w ponad 100 krajach na całym świecie.

Tani i jej mąż, Bill Austin, Właściciel i Prezes Starkey, podróżowali z Fundacją podczas niezliczonych misji niosących poprawę słyszenia. Ich nieustające wysiłki pomogły fundacji stać się globalną siłą we wspieraniu lokalnych społeczności w tworzeniu prostych, skalowalnych i trwałych systemów opieki zdrowotnej w ponad 70 krajach.

Fundacja otworzyła Starkey Hearing Institute w Zambii, aby pomóc zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na większą liczbę protetyków słuchu w Afryce. Instytut zapewnia całoroczną, akredytowaną, profesjonalną edukację w zakresie zdrowia uszu i słuchu, w tym praktyczne szkolenia w zakresie bezpośredniej opieki nad pacjentami.

Wraz z uruchomieniem w 2021 roku programu społecznej odpowiedzialności biznesu Starkey, Starkey Cares, Tani kontynuuje swoje zaangażowanie w pomoc społecznościom w potrzebie w uzyskaniu nieocenionych zasobów w zakresie zdrowia słuchu. Poprzez partnerstwo w Olimpiadach Specjalnych w 2022 roku, Starkey Cares będzie w stanie pomóc tysiącom niepełnosprawnych sportowców na całym świecie w uzyskaniu pomocy w zakresie zdrowia słuchu, do której w innym przypadku nie mieliby dostępu, a także w szkoleniu protetyków słuchu, którzy mogliby im pomóc.

better-hearing-is-who-we-are
Naszą specjalnością jest słyszenie

Obejrzyj film

starkey-hearing-foundation-in-action
Zobacz Starkey Hearing Foundation w akcji

Obejrzyj film