Tani Austin 

Tani Austin

Dyrektor ds. Filantropii

Tani Austin jest Dyrektorem ds. Filantropii w firmie Starkey. Pomaganie potrzebującym jest jej pasją a zapewnienie opieki na prawidłowym słuchem najważniejszym celem życia zawodowego.

Tani pracuje w branży protetyki słuchu od ponad 35 lat. Przez 10 lat prowadziła własną praktykę oraz pełniła funkcję egzaminatora Departamentu Zdrowia Publicznego Illinois ds. praktyk w zakresie nadawania licencji specjalistom z zakresu protetyki słuchu. Była również sekretarzem Illinois Hearing Society oraz członkiem National Board of Certification in Hearing Sciences.

Nazwana Kobiecą Filantropką Roku i uhonorowana podczas Szczytu Pierwszych Kobiet na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w 2015 roku, Tani przez lata poświęciła wiele swojego czasu na rzecz Starkey Hearing Foundation, organizacji charytatywnej 501(c)(3). Fundacja jest największą na świecie organizacją charytatywną zajmującą się propagowaniem wiedzy i protezowaniem niedosłuchów w ponad 100 krajach na całym świecie.

Tani i jej mąż, Bill Austin, właściciel i prezes firmy Starkey, podróżowali z Fundacją na niezliczone misje związane ze słuchem. Ich nieustające wysiłki pomogły Fundacji stać się globalną siłą, która umożliwia lokalnym społecznościom tworzenie prostych i trwałych systemów wspomagających słyszenie w ponad 70 krajach.

Fundacja otworzyła Starkey Hearing Institute w Zambii, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na większą liczbę specjalistów w dziedzinie protetyki słuchu w Afryce. Instytut zapewnia całoroczne, akredytowane, profesjonalne kształcenie w zakresie zdrowia uszu i słuchu, w tym praktyczne szkolenie w zakresie bezpośredniej opieki nad pacjentami.

Wraz z uruchomieniem w 2021 roku programu odpowiedzialności społecznej firmy Starkey, Starkey Cares, Tani kontynuuje swoje zaangażowanie w niesienie pomocy i wyrównywanie szans osobom z ubytkiem słuchu. Poprzez współpracę z Olimpiadami Specjalnymi, Starkey Cares pomaga tysiącom niepełnosprawnych sportowców na całym świecie w otrzymaniu systemów wspomagających słyszenie, do których w innym przypadku nie mieliby dostępu.  W uznaniu jej imponującej pracy, Tani Austin została wyróżniona przez Minneapolis St. Paul Business Journal za kobietę biznesu roku 2023.

Naszą specjalnością jest poprawa słyszenia

Sprawdź jak na nowo definiujemy branżę aparatów słuchowych.

Aparaty słuchowe oraz akcesoria bezprzewodowe do aparatów słuchowych są wyrobami medycznymi. Używaj ich zgodnie z instrukcją lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Starkey Laboratories Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a producentem tych urządzeń - Starkey Hearing Technologies z siedzibą w Eden Prairie MN, Stany Zjednoczone.