michael-scholl 

Michael Scholl

Jako dyrektor ds. rozwoju biznesu Michael Scholl jest odpowiedzialny za kierowanie jednostkami biznesowymi Starkey Start Hearing (polisa ubezpieczeniowa) i SoundGear (ochrona słuchu). Ponadto jest odpowiedzialny za optymalizację wszystkich globalnych produktów niebędących aparatami słuchowymi i przychodów dodatkowych.

Ponadto Michael Scholl pełni funkcję wiceprezesa wykonawczego ds. współpracy z korporacjami. W tej roli kieruje relacjami rządowymi Starkey i działaniami w zakresie polityki publicznej związanymi ze stanowymi, federalnymi i globalnymi standardami legislacyjnymi i regulacyjnymi, a także działaniami Starkey na rzecz budowania strategicznych partnerstw z organizacjami non-profit, korporacjami i organizacjami konsumenckimi w naszej lokalnej społeczności i poza nią.

Michael Scholl ma ponad 15-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Przed dołączeniem do Starkey kierował firmą konsultingową z siedzibą w Twin Cities, która specjalizowała się w doradztwie strategicznym w zakresie budowania współpracy, zgodności z przepisami, lobbingu, relacji rządowych, tworzenia komunikatów i kampanii medialnych.

Michael Scholl uzyskał tytuł licencjata nauk politycznych na Denison University.

Naszą specjalnością jest poprawa słyszenia

Sprawdź jak na nowo definiujemy branżę aparatów słuchowych.

Aparaty słuchowe oraz akcesoria bezprzewodowe do aparatów słuchowych są wyrobami medycznymi. Używaj ich zgodnie z instrukcją lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Starkey Laboratories Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a producentem tych urządzeń - Starkey Hearing Technologies z siedzibą w Eden Prairie MN, Stany Zjednoczone.