Aplikacja Thrive

Livio AI mRIC next to iPhone X running Thrive app

Wielofunkcyjne urządzenie, które na nowo definiuje to, do czego zdolny jest aparat słuchowy

Livio AI + Thrive

Aplikacja Thrive Hearing Control pozwala w prosty sposób kontrolować środowiska akustyczne w celu uzyskania maksymalnej jakości słyszenia, monitor your health using technologii Healthable™ i korzystać z wygody funkcji Information Assistance

Sound Quality Icon

Jakość Dźwięku

Pozwala cieszyć się doskonałą jakością dźwięku i bardziej naturalnym brzmieniem.

Speech Enhancement Icon

Uwydatnienie mowy

Technologia, która poprawia i uwydatnia mowę.

Speech Enhancement Icon

Kontrola Hałasu

Możliwość zmniejszenia hałasu w tle.

Personalized Control Icon

Spersonalizowana Kontrola

Dokonaj regulacji zgodnie ze swoimi preferencjami.

Personalized Memories Icon

Spersonalizowana Pamięć

Twórz znaczniki lokalizacyjne za pomocą geotagowania w najczęsciej uczęszczanych miejscach.

Body Activity Tracking Icon

Monitorowanie Aktywności Fizycznej

Monitorowanie Codziennych Aktywności

Brain Health Tracking Icon

Monitorowanie Aktywności Psychicznej

Monitorowanie Użytkowania Aparatów Słuchowych i Zaangażowania Społecznego.

Fall Detection and Alerts Icon

Powiadomienia o Upadkach

Czujniki Śledzące Upadek i Alarmujące Wybrane Kontakty.

Heart Rate Icon

Pomiar Tętna*

Wyświetla Informacje o Tętnie

* Dostępne wkrótce w aparatach słuchowych Livio AI ze specjalną, indywidualną słuchawką Healthable.

Thrive Assistant Icon

Thrive™ Assistant*

Możesz zadawać pytania, aby na bieżąco uzyskiwać odpowiedzi i rozwiązywać problemy związane z aparatem słuchowym i akcesoriami.

Hearing Care Anywhere Icon

Hearing Care Anywhere™

Możesz wysłać prośbę o zdalną zmianę ustawień aparatu słuchoweg, bez konieczności wizyty w gabinecie Protetyka Słuchu.

Transcribe Icon

Transkrypcja

Rozmowy są wyświetlane na Twoim smartfonie w formie notatki, transkrypcje możesz przesłać dalej np. jako wiadomość sms lub email.

Language Translation Icon

Tłumacz języków**

Tłumaczy 27 różnych języków

Self Check Icon

Samokontrola

Umożliwia wykonanie testu diagnostycznego na aparatach słuchowych.

* Dostępne wyłącznie z urządzeniami technologii Premium (2400)

** Dostępne wyłącznie z urządzeniami Apple

livio-ai-brochure

Ulotka Livio AI

Pobierz PDF

livio-brochure

Ulotka Livio

Pobierz PDF