Powrót do Znajdź aparaty słuchowe

Aparaty głęboko-wewnątrzkanałowe (IIC)

Aparaty słuchowe tak małe, że nikt nie zauważy, że je nosisz.

Cechy

  • Dostosowany do wymagań klienta
  • Dla osób z lekkim do ciężkiego niedosłuchu.
  • Całkowicie niewidoczny w większości uszu
Skontaktuj się z Protetykiem Słuchu

Dostępne technologie

** Wypróbuj nasz najnowszy model, aby usłyszeć, co można osiągnąć dzięki technologii. Usługi specjalistów mogą być dodatkowo płatne.