Porównaj style aparatów słuchowych

Styl
Completely in Canal Hearing Aid CIC
Aparaty całkowicie wewnątrzkanałowe
(CIC)
In the Ear Hearing Aid ITE
Aparaty wewnątrzuszne
(ITE)
In the Canal Hearing Aid ITC
Aparaty wewnątrzkanałowe
(ITC)
Behind the Ear Hearing Aid
Aparaty zauszne
(BTE)
Receiver in Canal Hearing Aid RIC
Aparaty zauszne ze słuchawka zewnatrzna
(RIC)
Dostępne kolory do wyboru do wyboru do wyboru do wyboru do wyboru
Łączność bezprzewodowa yes yes yes yes yes
Rozwiązania ładowalne yes yes yes yes
Rozwiązania przy szumach usznych yes yes yes yes yes
Monitorujące słuch i aktywnośc fizyczną yes yes yes yes
Jednostronny Ubytek yes yes
Łączność bezprzewodowa
Utrata słuchu łagodny do umiarkowanego łagodny do głębokiego łagodny do głębokiego umiarkowany do głębokiego łagodny do głębokiego
Rozmiar baterii 10, 312 13 312 312, 13 312, 13