Polityka prywatności i zasady użytkowania

Niniejsza witryna internetowa należy do firmy Starkey Laboratories i jest przez nią zarządzana. Przywiązujemy szczególną wagę do prywatności naszych pacjentów w internecie. Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić im bezpieczeństwo podczas korzystania z naszej witryny i by byli z niej zadowoleni.

Ponieważ zbieramy pewnego rodzaju informacje o naszych użytkownikach, uważamy, że należy im się pełne wyjaśnienie naszej polityki oraz warunków, na jakich te dane są gromadzone i wykorzystywane. Zapewniamy, że wszelkie udzielane nam informacje są chronione. Poniżej opisujemy, jakie dokładnie informacje zbieramy i do czego nam służą.

Informacje zbierane i analizowane przez firmę Starkey O naszych użytkownikach zbieramy dwa rodzaje informacji:

  • Informacje przekazywane nam przez nich dobrowolnie, jeśli sami się na to zdecydują. Gromadzimy je, by dopasować wyświetlane treści do poszczególnych gości, którzy są klientami firmy Starkey oraz by móc ich informować o uaktualizacjach naszej witryny, nowych produktach i usługach.
  • Informacje statystyczne o zachowaniu użytkowników – zbierane po to, by ustalić, które części naszej witryny cieszą się szczególną popularnością, a które nie. Nie sprawdzamy, co dokładnie czyta każdy pojedynczy użytkownik, ale w jakim stopniu dana strona budzi zainteresowanie wszystkich użytkowników łącznie. Gromadzimy te informacje, by się zorientować, jak najlepiej dopasować się do oczekiwań i potrzeb naszych klientów. Jedną z wielu metod uzyskiwania tych danych jest analiza słów wpisywanych do naszej wewnętrznej wyszukiwarki, nigdy jednak nie kojarzymy tych informacji z poszczególnymi użytkownikami.

Wykorzystywanie danych osobowych Starkey skrupulatnie dba o bezpieczeństwo danych osobowych i szanuje zgodę swoich klientów na wykorzystywanie tych danych zgodnie z deklarowanym celem. Informacji tych nie ujawniamy żadnym osobom trzecim, chyba że wyraźnie to zaznaczamy. Możemy natomiast korzystać z pomocy osób trzecich w działalności biznesowej czy zarządzaniu witryną internetową w naszym imieniu i wówczas mogą im być przekazywane dane osobowe naszych klientów – ściśle w tych ograniczonych celach. Informacji o naszych klientach używamy wyłącznie do świadczenia usług, realizacji zakupów oraz usprawniania naszej witryny internetowej i oferowanych produktów. Nie pozostając w sprzeczności z tymi stwierdzeniami, Starkey zastrzega sobie jednakże prawo do współpracy z urzędami lokalnymi, wojewódzkimi bądź rządowymi, w przypadku ewentualnego śledztwa dotyczącego jakichkolwiek domniemanych nielegalnych działań oraz, kiedy wymagają tego regulacje prawne, ustawy, postępowanie sądowe czy instytucje rządowe, prawo do ujawniania organom władzy – bądź innym upoważnionym czy pokrewnym instytucjom – danych osobowych przekazanych firmie Starkey przez jej klientów lub zebranych przez nią samą.

Iinformacje o klientach mogą być przechowywane i przetwarzane w Polsce lub dowolnym innym kraju, w którym prowadzi działalność firma Starkey, jej filie, podmioty zależne bądź przedstawiciele. Korzystanie z naszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na taki transfer informacji poza granice kraju, w którym znajduje się użytkownik. Starkey stosuje się do dyrektyw Departamentu Handlu USA w sprawie przekazywania danych osobowych za granicę, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych pochodzących z państw Unii Europejskiej.