Fundacja Starkey

By świat mógł usłyszeć.

Niesiemy dar słyszenia

Założona w 1984 r przez Williama F. Austina Starkey Hearing Foundation realizuje misje nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też na całym świecie, niosąc dar słyszenia tym, którzy bez niego żyliby odizolowani w świecie ciszy.

Zbudowana na wizji Austina "So The World May Hear," fundacja dopasowuje w trakcie misji na całym świecie, dzieciom i dorosłym ponad 100,000 aparatów rocznie. Wkłada też swój wysiłek w realizację narodowego programu Hear Now. Jako członek Clinton Global Initiative, fundacja zobowiązała się dopasować w trakcie tej dekady, ludziom w potrzebie ponad 1 milion aparatów słuchowych.

Bill Clinton fitting a child with hearing aids

Dar słuchu otwiera zupełnie nowy świat możliwości. Łączy ludzi z życiem i pomaga im uświadomić sobie, że mogą osiągnąć więcej, niż kiedykolwiek dotąd. Aparaty słuchowe są ważnymi narzędziami, ale tak naprawdę Fundacja dąży do wzmocnienia pozycji ludzi, popychając ich w kierunku lepszego życia i pozostawiając ich ze świadomością, że oni też mogą wpłynąć na poprawę życia innych.

Aparaty słuchowe pozwalają wypełnić lukę w szkole, pracy, życiu dzieci i dorosłych obarczonych ubytkiem słuchu. Fundacja blisko współpracuje ze strategicznymi partnerami takimi jak krajowi i regionalni liderzy w dziedzinie zdrowia, szkołami, organizacjami pozarządowymi, przynosząc pomoc tym, którzy może nigdy nie będą mieli okazji spotkać się z lekarzem, który rozwiąże ich problem ze słuchem.

Tani Austin and girl wearing hearing aids

Korzystając z czasu i talentu wolontariuszy ze wspólnoty zdrowia słuchu, fundacja rekrutuje, trenuje i szkoli wolontariuszy lokalnych, zapewniając tym samym długoterminowy sukces dla swojego programu. Ten oparty na wolontariacie program, zaszczepia wśród lokalnych władz medycznych pewność, że odbiorcy aparatów słuchowych będą cieszyć się darem słyszenia przez całe życie.

Skontaktuj się z fundacją poprzez email lub odwiedź ich stronę i dowiedz się jak i ty możesz coś zmienić.